O nás

Arkus ateliér je rodinnou firmou působící na českém trhu již více než 2 desetiletí. Naši architekti a projektanti se podílejí na realizaci různých typů projektů, díky kterým pomáháme realizovat představy našich klientů od prvotní myšlenky až k uvedení staveb do užívání.

KONZULTACE

Nejdůležitější částí naší práce je porozumnění požadavkům a představám našich klientů. K tomu slouží společné setkávání, kdy si rádi vyslechneme Vaše přání a představíme Vám naše nápady. Ze společné diskuze pak vzejde návrh projektu.

NÁVRH

Celý projekt je zahájen zpracováním návrhu, který převede hlavní vizi architekta a požadavky klienta do uchopitelné podoby. Zahrnuje hmotové řešení, dispoziční uspořádání, konstrukční a materiálové schéma.

FÁZE DOKUMENTACE

Zpracování výkresové dokumentace má několik fází.

Prvním krokem je dokumentace pro územní řízení, které řeší zejména prostorové uspořádání stavby na pozemku a její architektonické a funkční řešení.

Následuje zpracování dokumentace pro stavební povolení, které obsahuje zejména základní statické posouzení a technické řešení.

Pro vlastní realizaci stavby je třeba vypracovat dokumentaci pro zadání stavby nebo pro provedení stavby, které řeší podrobně všechny technické detaily, použité konstrukce a technologie a na základě kterých lze také zpracovat položkový rozpočet.

Poslední fází je dokumentace skutečného provedení stavby - ta obsahuje všechny změny, které byly při vlastní realizaci provedeny oproti původní, úřadem schválené dokumentaci.

 

VYŘÍZENÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ

V případě, kdy klient nechce ztrácet čas, popřípadě tápe v procesu vyřízení potřebných povolení pro realizaci stavby, pomůžeme rádi i zde.

 

AUTORSKÝ DOZOR A DOZOR INVESTORA

Při vlastní realizaci projektu je přínosné, aby autor projektové dokumentace prováděl dohled nad průběhem stavby. Předchází se tak případným nedorozumněním při čtení dokumentace a odchylkám od původního řešení.

 

 

Kontaktujte nás

Arkus ateliér - Ing Zlatuše Buzická

Václavská 160

Velké Popovice - 251 69

tel.: 603 338 798